Pani mgr Karolina Ferensowicz – jest psychologiem, specjalistą pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, psychoterapeutą.
Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Praktykę diagnostyczną i terapeutyczną zdobyła pracując na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz współpracując z takimi instytucjami jak: Dom Dziecka, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Pani psycholog pracuje zarówno z osobami dorosłymi jak i młodzieżą. Pomaga osobom cierpiącym z powodu stanów depresyjnych, lękowych, doświadczających kryzysów życiowych i trudności adaptacyjnych, a także trudności w relacjach z innymi ludźmi.

W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się:

  • Diagnostyką psychologiczna i terapeutyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  • Terapią indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Karolina Ferensowicz jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studium podyplomowe z zakresu seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W trosce o jakość wykonywanej pracy stale poszerza swoje kompetencje zawodowe i osobiste, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Informacje i rejestracja pod nr tel. 609 020 417, 75 7833550