dr Magdalena DąbrowskaLubomierz
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 14.00 – 18.00
środa 14.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 14.00 – 18.00
dr Dariusz Dąbrowski Lubomierz Placówka Mirsk
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00
dr Beata KegelLubomierz Placówka Mirsk
poniedziałek 15.00 – 18.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 14.00
czwartek 15.00 – 18.00
piątek 8.00 – 14.00
dr Alla Skibińska – FroncPlacówka Mirsk
poniedziałek 10.00 – 16.00
wtorek
środa
czwartek 10.00 – 16.00
piątek
dr Natalia ReszkoLubomierz Placówka Mirsk
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek8.00 – 14.00
środa8.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00
dr Artur ZagórskiLubomierzPlacówka Mirsk
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 12.00 – 18.00
środa 12.00 – 18.00
czwartek 12.00 – 18.00
piątek 8.00 – 14.00